tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Kurs wózka widłowego

 

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu


Kurs obejmuje 67 godz. zajęć w tym 52 godz teorii (8 godz. przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli), 15 godz. praktyki (jazda wózkiem)

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków widłowych różnych typów,
 • przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi codziennej
 • zaznajomienie z przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


Kurs kończy się egzaminem, a po pozytywnym jego zdaniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

 

 

 

Tagi:

kurs wózka widłowego,kurs wózki jezdniowe z napędem silnikowym wózek widłowy kurs szkolenia kurs na wózek widłowy, kurs wózka widłowego opole kurs wózka widłowego kurs elektryka szkolenia BHP

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •