KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI, KOPARKI (KL.III), ŁADOWARKI (KL.III)

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu – szkolony musi odbyć w ośrodku dodatkowe płatne zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.
  • Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora wybranej maszyny, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS

Kurs obejmuje 176 godzin zajęć – w tym 116 godz. zajęć teoretycznych, 60 godz. praktyki ( + 26 godz. stażu – dla tych osób które nie mają co najmniej 1- miesięcznego stażu przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny określonej specjalności)

Kursy zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą: kombinezon, obuwie robocze (również kalosze) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

 

 

 

Tagi:

kurs operatora koparki kurs opole,kurs operatora,operatora koparki kurs operatora koparko-ładowarki,kurs operatora ładowarki,szkolenia BHP BHP Opole kurs wózka widłowego,kurs montażysty rusztowań kurs koparki kurs elektryka szkolenia zawodowe szkolenia bhp Opole

Polub nas na Facebooku

Galeria

BigBigBigBigBigBig


Copywright © 2011-2012 PW Proxima Opole     Template by Tomasz Kulka
Powered by Joomla!® . XHTML and CSS.