tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Kurs obejmuje 80 godz. zajęć – w tym 40 godz. zajęć teoretycznych, 40 godz. praktyki.

Kurs kończy się EGZAMINEM PAŃSTWOWYM przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

 

Warunki:

 • ukończone 18 lat,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe,

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m dla monterów rusztowań

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •