tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Kurs obejmuje 78 godzin zajęć – w tym 50 godz. zajęć teoretycznych, 28 godz. praktyki 

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

 

Wymagania

 • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pompy do mieszanki betonowej

 • ukończenie szkolenia w zakresie modułu - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •