tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Kurs obejmuje 36 godzin zajęć – w tym 22 godz. zajęć teoretycznych, 14 godz. praktyki

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

 

Wymagania:

 • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew
 • ukończenie szkolenia w zakresie modułu - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu pilarki mechaniczne do ścinki drzew przedmioty specjalistyczne

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •