tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Kurs obejmuje 102 godziny zajęć – w tym 52 godz. zajęć teoretycznych, 50 godz. praktyki 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych zostały zmienione zasady nadawania uprawnień na poszczególne maszyny i urządzenia. 

Od 01.04.2017r osoby które posiadają wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych - Walce drogowe klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na walce drogowe kl. II 

Według aktualnie obowiązujących przepisów przywołanego wyżej Rozporządzenia Walce drogowe określone są w Świadectwie jako Kl. II wszystkie typy ( nie dotyczy walców doczepnych) 

Kursy prowadzone w naszym Ośrodku zakończone są EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat na operatora otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora maszyn roboczych. Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

 

Wymagania:

 • aktualne orzeczenie  lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora walców drogowych
 • ukończenie szkolenia w zakresie modułu - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz modułu użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •