tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • badania lekarskie


Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.


Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •