tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Szkolenie obejmuje 41 godzin zajęć w tym 16 godz. teorii 25 godz. praktyki. Zakończone egzaminem państwowym.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych zostały zmienione zasady nadawania uprawnień na poszczególne maszyny i urządzenia. 

 

Od 01.04.2017r osoby które posiadają wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych - Spycharki klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na spycharki  kl. I 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora spycharek

Ponadto: ukończenie szkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych przedmioty specjalistyczne - spycharka kl. III

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •