tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA STEROWANYCH Z KABINY I Z POZIOMU ROBOCZEGO W TYM BEZPRZEWODOWO

Wymagania wstępne dla uczestników


Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • Badania lekarskie;


Kurs na suwnice wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu 0 obejmuje 24 godz. zajęć w tym 18 godz. teorii, 6 godz. praktyki

Kurs na obsługę suwnic sterowanych z kabiny obejmuje 30 godzin zajęć w tym 23 godz. teorii 7 godz. praktyki

Kurs kończy się egzaminem państwowym

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •